Budynowie

Według Herodota  jednym z przysmaków koczowniczego plemienia Budynów, które w starożytności zamieszkiwało tereny obecnej Ukrainy, były wszy.