Gruzini

Gruzini z Magrelii i Gurii, terenów dawnego królestwa Kolchidy, do dziś wyławiają złoto z rzeki za pomocą baraniej skóry. Taka jest geneza mitu o złotym runie po które wyruszył Jazon i Argonauci.