Category Archive: Irlandczycy

Irlandczycy

Ogam, irlandzkie pismo celtyckie, ma postać kresek, umieszczonych prostopadle lub skośnie na jednej osi. Inskrypcje na grobach, stelach i kamieniach czyta się z dołu do góry, a w manuskryptach od prawej do lewej.

Irlandczycy

Podczas urodzinowego przyjęcia Irlandczycy chwytają solenizanta, odwracają go głową w dół i tyle razy udają, że roztrzaskają go o ziemię, ile lat właśnie kończy. Do tego dorzuca się jeszcze jeden zamach na szczęście.

Irlandczycy

Według irlandzkiej tradycji ludzie Parthalona, praprawnuka Noego, przybyli na wyspę po wielkim potopie i pokonali olbrzymów Fomorian. Niestety wszyscy zmarli zaledwie w ciągu jednego tygodnia z powodu zarazy.

Irlandczycy

Irlandzcy Celtowie nie spisywali nawet praw, choć mieli pismo sakralne zwane ogam. Ich kultura była w pełni oralna, a tradycję i historię przekazywali recytując z pamięci filidowie, czyli wysoko wykształceni poeci i wróżbiarze.

Irlandczycy

Fomorianie, czyli pierwotni mieszkańcy Irlandii, przedstawiani są w mitach jako szpetni olbrzymi.  Zostali wyparci przez ludzi Nemeda  na pobliskie wysepki, ale nie dali o sobie zapomnieć nękając wszystkich kolejnych najeźdźców.

Irlandczycy

Według mitologii iryjscy bogowie Tuatha De Danann przybyli na wyspę na burzowych chmurach. Późniejsze przekazy racjonalizują to, mówiąc, że spalili swe statki, zapobiegając odwrotowi a chmury były dymem z płonących okrętów.

Irlandczycy

Ogam, czyli irlandzkie pismo celtyckie,  ma postać kresek, umieszczonych prostopadle lub skośnie na jednej osi.  Inskrypcje na grobach, stelach i kamieniach czyta się z dołu do góry, a w manuskryptach od prawej do… Czytaj dalej

Irlandia

Irlandzka tradycja mówi, że trzeci z kolei lud zamieszkujący wyspę, Nemedianie, przybył ze Scytii. Po zwycięskiej walce z olbrzymami Fomorianami osiedlił się w Irlandii, ale wkrótce zdziesiątkowała go zaraza.

Irlandczycy

Irlandzcy Celtowie nie spisywali nawet praw, choć mieli własne pismo sakralne zwane ogam. Ich kultura była w pełni oralna, a tradycję i historię przekazywali recytując z pamięci filidowie, czyli wysoko wykształceni poeci i… Czytaj dalej

Irlandczycy

Celtowie nie budowali grodów, a ponieważ stopa rzymskiego legionisty nigdy nie stanęła w Irlandii, początki tamtejszych miast mają ścisły związek z opactwami zakładanymi przez chrześcijańskich misjonarzy.

Irlandczycy

Mitologię celtycką Irlandii dzieli się na 4 cykle: mitologię właściwą wraz z opowieściami o zaświatach – echtrai (przygody) i immrama (podróże, wyprawy), cykl ulsterski, cykl historyczny (o królach) oraz opowieści feniańskie.

Irlandczycy

Istniało siedem rang filidów, czyli celtyckich uczonych i strażników historii: fochluc, mac fuirmid, dos, cana, cli, anruth i ollam. Aby zostać ollamem należało studiować 12 lat i zapamiętać 350 tekstów do recytacji.

Irlandczycy

Gdy przed Rewolucją Francuską władze hiszpańskie nakazały wszystkim obcokrajowcom złożyć specjalną przysięgę wierności, Irlandczycy odmówili twierdząc, że są Hiszpanami, potomkami Mila Espaine, żołnierza z Galicji.

Irlandczycy

Ollama, czyli najwyższego rangą filida, celtyckiego recytatora, wyróżniała złota craeb-ciul (gałęź z dzwonkami, symbol poezji i mądrości). Niższy o stopień, 6 w hierarchii anruth miał srebrną, 5 cli i 4 cana – brązowe.

Irlandczycy

Nazwa 4 ludu, który przybył na Irlandię, Firbolgowie, oznacza ludzi w workach i wzięła się z tego, że uciekli na zbudowanych przez siebie statkach z Grecji gdzie pracowali niewolniczo, nosząc w workach ziemię.

Irlandczycy

Według Księgi Najazdów (Lebor Gabala) Irlandię opanowywało kolejno 6 ludów. Byli to: Fomorianie, ludzie Parthalona, ludzie Nemeda, Firbolgowie, Tuatha De Danann (lud bogini Danu) oraz pochodzący z Hiszpanii synowie Mila.