Category Archive: Jukagirzy

Jukagirzy

Najważniejsze w boskim panteonie Jukagirów z Rosji jest Słońce uważane za najwyższego sędziego. Cześć oddaje się również bogu ognia, polowania, ziemi i wody oraz duchom przodków.

Jukagirzy

Każdy z jukagirskich klanów ma swojego własnego szamana zwanego Alma. Po śmierci jest on traktowany jak bóstwo, a jego ciało rozczłonkowuje się i dzieli na relikwie przechowywane odtąd przez poszczególnych członków plemienia.

Jukagirzy

Jukagirzy z Rosji wierzą, że po śmierci ich dusze idą do świata zwanego Aibidzi skąd po kres czasu obserwują życie swoich potomków i starają się im pomóc w razie potrzeby.

Jukagirzy

Społeczeństwo Jukagirów tradycyjnie było podzielone na 12 klanów. Do dziś przetrwały tylko 3, z czego Czuwańców zaczyna się uważać za odrębne plemię. Reszta wymarła, bądź ma zaledwie kilku reprezentantów.

Jukagirzy

Niezwykły sposób chrystianizacji Jukagirów z XVII wieku przeszedł do historii. Wyznających szamanizm ludzi zazwyczaj upijano, a gdy byli już zupełnie nieświadomi tego co się dzieje – chrzczono ich.

Jukagirzy

Jukagirzy żyją w matrylinearnych, matrylokalnych rodach. Pomimo wielu lat intensywnej rusyfikacji i sąsiedztwa ludów patrylinearnych, ta oryginalna struktura społeczna zachowała się do dnia dzisiejszego.

Jukagirzy

Raz do roku, na początku lata, wszystkie jukagirskie klany zbierają się, by celebrować Sakhadzibe. Jest to pewnego rodzaju narada plemienna, podczas której przedyskutowuje się palące problemy społeczności, stan tradycyjnej kultury itd.

Jukagirzy

Jukagirzy twierdzą, że są potomkami niedźwiedzicy i mężczyzny, którego okoliczności zmusiły do spędzenia zimy w jaskini zwierzęcia. Aby zachować życie traktował gospodynię jak swoją żonę.

Jukagirzy

Jukagirzy wykształcili pismo piktograficzne służące myśliwym do oznaczania ścieżek.  Stosowano je również do tworzenia wskazówek dla handlujących herbatą i tytoniem Jakutów, by mogli oni odnaleźć jukagirskie obozowiska letnie nad brzegiem morza.