Category Archive: Katarzy

Katarzy

Katarzy z południa Francji i północy Włoch byli chrześcijanami głoszącymi zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznającymi składania przysiąg, służby wojskowej, oddawania czci krzyżowi i idei czyśćca.

Katarzy

Katarzy mieli tylko jeden sakrament, consolamentum (pocieszenie), którego udzielano raz w życiu. Jeśli popełniło się po nim grzech, potępienie było wieczne. Dlatego niektórzy po consolamentum dokonywali samobójstwa.