Łowiczanie

Łowiczanie ostrzegają się nawzajem, że jeśli na Wigilii zostaną podane ziemniaki, wszyscy, którzy spróbują tej potrawy, dostaną krost.