Category Archive: Luzytanie

Luzytanie

Zdaniem niektórych badaczy Luzytanie byli plemieniem celtyckim, które nie uległo wpływom rdzennej ludności Półwyspu Iberysjkiego, czyli Iberom, tak jak Celtyberowie. Zdaniem innym była to ludność indoeuropejska, lecz nie Celtowie.

Luzytanie

Gospodarka Luzytanów opierała się przede wszystkim na hodowli i górnictwie, nie na rolnictwie. Często zajmowali się grabieżą sąsiadów. Prawdopodobnie na ich własnych ziemiach występowało przeludnienie.

Luzytanie

Podobno luzytańskie zamiłowanie do tańców miało służyć zachowaniu siły nóg na wypadek wojny. Informację tę podał Diodor Sycylijski w „De Hispania antiqua”.

Luzytanie

Na terenie Luzytanii znajdowała się święta obfitująca w złoto góra, której nie wolno było znieważyć żelazem. Drogocenny kruszec, uznawany za dar boga, można było zebrać jedynie gdy w szczyt uderzył piorun.

Luzytanie

Luzytanie, przodkowie dzisiejszych Portugalczyków, składali wszystkich schwytanych wrogów w ofierze, a następnie wróżyli z ich wnętrzności.

Luzytanie

Marek Janinus Justynus tłumaczył mnogość stadnin na Półwyspie Iberyjskim i szybkość luzytańskich koni tym, że nad rzeką Tag to wiatr zapładnia klacze.