Category Archive: Minangkabau

Minangkabau

Zamieszkujący wyżyny zachodniej Sumatry w Indonezji oraz miasta Malezji i Singapuru lud Minangkabau wyróżnia się spośród sąsiednich grup matrylinearnym systemem dziedziczenia.

Minangkabau

Przedstawiciele ludu Minangkabau z zachodniej Sumatry w Indonezji i Malezji wyznają islam sunnicki i skrupulatnie przestrzegają adatów, czyli prawa zwyczajowego odnoszącego się do kwestii nieregulowanych przez Koran i hadisy.