Ranowie

Słowiańskie plemię Ranów zamieszkujące w średniowieczu wyspę Rugię w Niemczech sprawdzało niewinność oskarżonych o cudzołóstwo na swoistych sądach bożych.