Category Archive: Rzymianie

Rzymianie

Zadziwia rozbudowana biurokracja rzymskiego wojska. W oddziałach starannie prowadzono różnorodne księgi, wykazy nagród, służb, odkomenderowań i urlopów. Istniał również szczegółowy regulamin służby wartowniczej.

Rzymianie

Żyjący w II w. n. e. rzymski lekarz Galen zalecał leczenie jaglicy poprzez wyskrobywanie wnętrza powieki specjalną szpatułką i aplikowanie substancji zawierającej siarczek żelaza, żółci kozy lub miód dobrej jakości.

Rzymianie

Rzymianie z łatwością podbili Półwysep Iberyjski, ponieważ wykorzystywali lokalny zwyczaj devotio obligujący jedną stronę do obrony drugiej za cenę własnego życia, aby zbudować dla siebie armię lojalnych ochroniarzy.

Rzymianie

Kościół katolicki wyznaczył 25 grudnia jako dzień Bożego Narodzenia dopiero w IV wieku. by zastąpić obchodzone wtedy rzymskie święto Sol Invictus (Niezwyciężonego Słońca uosabiającego wszystkich antycznych bogów).