Wayuu

Struktura społeczna ludu Wayuu z pogranicza kolumbijsko-wenezuelskiego oparta jest na matriarchacie. Kobiety dominują w polityce, pełnią główne funkcje publiczne i sprawują lokalną władzę.