Tag Archive: Dominikana

Tainowie

Dom, w którym wraz ze swoją rodziną mieszkał kacyk (władca) Tainów, z wysp Bahama i Wielkich Antyli, nazywał się caney, był większy od bohio należących do jego poddanych, prostokątny (bohio były okrągłe) i… Czytaj dalej

Reklamy

Tainowie

Kapłani ludu Taina, którzy mieli wytatuowane na ciele wizerunki duchów opiekuńczych zwanych cemi byli określani mianem bohuti lub buhuithu i zyskiwali prawo do specjalnego traktowania.

Reklamy

Tainowie

Tainowie z wysp Bahama i Wielkich Antyli byli pierwszym ludem indiańskim, z którym zetknął się Kolumb podczas swojej ekspedycji w 1492 roku. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Tainowie robili z drewna lub ceramiki figurki duchów opiekuńczych zwanych cemi. Do niektórych wkładali fragmenty ciał przodków lub kacyków. Z tego powodu rzeźby cemi można uważać za swoiste relikwiarze. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Z powodu zawleczonych z Europy chorób, takich jak ospa, oraz eksploatacji niewolniczej i mieszanym małżeństwom, Tainowie z wysp Bahama i Wielkich Antyli, do 1570 roku niemal przestali istnieć jako odrębna grupa etniczna. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Słowo hamak pochodzi z języka Indian Taina, pierwotnych mieszkańców wysp Bahama i Wielkich Antyli, pierwszego ludu, który napotkał Kolumb po odkryciu Ameryki. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Tainowie wierzyli, że bóg Yaya (lub Semign) ma na usługach wiele istot-protektorów zwanych cemi (koncept porównywalny do aniołów). Cemi mają swoje imiona i specjalności. Mogą nimi też zostać kacykowie lub inni ważni przodkowie.… Czytaj dalej

Reklamy

Tainowie

Według Tainów cemi (istota nadprzyrodzona) Yucahu, opiekun manioku, narodził się z cemi wody Atabey bez żadnego udziału mężczyzny. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Tainowie malowali ciała na czarno, biało, czerwono i żółto, nosili tatuaże chroniące przed wpływem złych duchów, robili tunele w uszach i wargach przez które przekładali ozdoby ze złota, srebra, kamienia, kości i muszli.… Czytaj dalej

Reklamy

Tainowie

Tainowie uważali, że duchy zmarłych zwane hurpia pojawiają się nocą pod postacią nietoperzy, że pożywiają się owocami gujawy, uwodzą kobiety i porywają młodzieńców, którzy po zmroku znajdują się poza wioską.   Reklamy

Reklamy

Tainowie

Mężczyźni z plemienia Tainów z Bahamów i Wielkich Antyli nosili jedynie przepaski biodrowe, kobiety zamężne fartuchy wyplecione najczęściej ze słomy lub liści, rzadziej  bawełniane, zaś panny chodziły zupełnie nagie. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Hurpia, czyli duchy zmarłych, według mitologii Indian Taina, mogą objawiać się, albo pod swoją własną postacią, albo jako osoby bez twarzy. Tym, co je odróżnia od żywych jest brak pępka. Reklamy

Reklamy

Tainowie

U Tainów tylko kacykowie (władcy) praktykowali poligamię. Mogli mieć nawet 30 żon, tak jak kacyk Bohechio. Większość z nich brali z sąsiednich plemion jako gwarant pokoju. Takie kobiety nazywano lieguas. Żenili się tylko… Czytaj dalej

Reklamy

Tainowie

Tainowie z wysp Bahama i Wielkich Antyli mieszkali w dużych okrągłych domach krytych trzciną zwanych bohio. W jednej wiosce mogło mieszkać nawet do 3000 Tainów. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Indianie Taina byli monoteistami. Ich bóg nazywał się Yaya lub Semign. Informacje o wielobóstwie Tainów rozpowszechniali Hiszpanie, aby królowa Izabela zalegalizowała niewolnictwo na terenach Bahamów i Wielkich Antyli. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Tainowie wierzyli, że dobrzy ludzie po śmierci są wysyłani przez władcę nieba – cemi (ducha opiekuńczego) manioku Yucahu na mityczną wyspę Coiaibari, gdzie cieszą się życiem wiecznym w domu wszelkich uciech. Reklamy

Reklamy

Tainowie

W momencie przybycia Hiszpanów na terenach zamieszkanych przez Tainów znajdowało się 5 zarządzanych przez kacyków królestw: Higuey, Magua, Maguana, Marien i Jaragua. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Plemię Tainów zamieszkujące wyspy Bahama i Wielkie Antyle uważało brak dzieci za ogromny dyshonor dla mężczyzny. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Kacykowie, czyli władcy z plemienia Tainów, reprezentowali moc słońca i boga ognia. Ich insygnium władzy były złote tarcze zwane guanin noszone jako zawieszki na szyi. Nazwa kacyk pochodzi od cauni, czyli złoto. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Słowo huragan pochodzi z języka Indian Taina. Wierzyli oni, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne wywołują istoty nadprzyrodzone cemi zwane Jurakanami. Ich władcą był Guabancex, któremu pomagali Guatauba i Cuatrisquie. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Tainowie wierzyli, że Atabey, którą uważali, za pierwszy pierwiastek kobiecy, księżyc oraz opiekunkę wód, deszczu, rzek i morza, wciela się w żaby. Dlatego oddawali im cześć i prosili je o pomoc przy porodach.… Czytaj dalej

Reklamy

Tainowie

Tainowie wierzyli, że wyszli z pępka cemi, czyli ducha opiekuńczego, upraw manioku zwanego Yucahu, który był też kacykiem (władcą) nieba oraz synem cemi wody, deszczu, rzek i morza, identyfikowanej z księżycem Atabey. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Tainowie z wysp Bahama i Wielkich Antyli nazywają duchy opiekuńcze cemi. Wierzą, że Yucahu odpowiada za uprawy manioku, Atabey za wodę, rzeki i morza, a Boinayel ma moc zsyłania deszczu. Reklamy

Reklamy

Tainowie

Tainowie z wysp Bahama  i Wielkich Antyli produkowali maniokowy alkohol zwany uicu lub cusubi. Podstawą ich codziennej diety były również wytwarzane z manioku tapiokowe placki. Reklamy

Reklamy