Tag Archive: pasterz

Himba

U namibijskich Himba mężczyźni wypasają bydło, starsze dzieci pilnują kóz w specjalnej zagrodzie, kobiety opiekują się najmłodszymi, wyplatają kosze, mielą mąkę, noszą wodę, garbują skóry, spulchniają poletko z kukurydzą i zaplatają włosy.

Tsaatan

Przedstawiciele mongolskiego ludu Tsaatan jeżdżą na udomawianych przez siebie reniferach. Ich nazwa oznacza zresztą pasterzy reniferów.

Karpentanowie

Karpentanowie z Półwyspu Iberyjskiego zamieszkiwali ziemie na południe od Gór Kastylijskich, między Alcarią a rzeką Gwadianą. Byli ludem typowo pasterskim i prowadzili koczowniczy tryb życia.

Celtyberowie

Celtyberowie byli pasterzami, a wyznacznik bogactwa stanowiła dla nich wielkość stada. Często prowadzili koczowniczy tryb życia i praktycznie nie budowali miast. Wyjątkami są słynne Numancja i Tremencja.

Wodaabe

Wodaabe to pasterze koczownicy. Wędrują wzdłuż południowej granicy Sahary. Istnieją teorie na temat ich pochodzenia mówiące, że do Afryki przybyli z Mezopotamii, przez Morze Czarne.

Bambara

U Bambara żonaci mężczyźni wspólnie uprawiają proso, sorgo i fasolę, zamężne kobiety zajmują się orzeszkami ziemnymi w ogródkach, młode dziewczyny dbają o dom, dzieci i przynoszą wodę, a młodzi chłopcy pasą bydło.

Andorczycy

Tradycyjnymi zajęciami Andorczyków są wysokogórskie pasterstwo owiec, handel i przemyt, a od XX wieku również turystyka. Andorczycy stanowią mniejszość w swoim własnym kraju. Tylko 36% populacji księstwa jest tego pochodzenia.

Fulanie

Fulanie często pracują dla Bambara pędząc ich stada. W zamian otrzymują zapłatę w prosie lub pieniądzach i przywilej mieszkania w bambaryjskich wioskach. Mogą też liczyć na szereg różnych przysług ze strony właściciela bydła.

Wetoni

Zamieszkujące Półwysep Iberyjski celtyberyjskie plemię Wetonów zasłynęło dzięki związanym z obrzędami pasterskimi rzeźbom ze zwierzęcymi motywami zwanych verracos.  Ponadto wyróżniała ich składająca się z wojowników arystokracja.

Ajmarowie

Wśród Ajmarów z Boliwii, Peru i Chile znany był taniec llamerada, pierwotnie nazywany karwani. Polegał on na naśladowaniu zachowań pasterzy podczas opieki nad lamami.