Tag Archive: status społeczny

Tiwi

Przed obrzędem Pukamani Aborygeni Tiwi rzeźbią specjalne wysokie totemiczne pale, które mają informować o statusie społecznym i prestiżu jakim cieszył się zmarły. Pale ustawiane są wokół jego miejsca pochówku.

Yi

Yi są monogamistami. Przy dobieraniu małżeństw ważne jest, aby partner miał tę samą rangę i pochodził z innej grupy patrylinearnej.

Bambara

Bambara wyróżniają 4 kasty wolnych zawodów: numu, czyli kowali, których żony zajmują się garncarstwem, loro pracujących z miedzią, garanke – garbarzy i szewców, oraz kule – rymarzy i rzeźbiarzy w drewnie.

Ajnowie

Społeczność Ajnów wykazywała silne wpływy matriarchatu – to w linii żeńskiej dziedziczony był majątek i pozycja społeczna. W pozostałych dziedzinach życia występowała przewaga porządku patriarchalnego.

Koreańczycy

Związki z przyjaciółmi są jedynym obszarem, gdzie Koreańczycy postrzegają siebie nawzajem jako równych. Określenie „przyjaciele” oznacza tak naprawdę ludzi urodzonych tego samego roku, więc o takim samym statusie.

Tlingici

Na festiwalach elita Tlingitów siadała w rzędach według przypisanej im rangi. Status poszczególnych rodów miało ustalić bóstwo na pierwszym festiwalu plemion, w czasach kiedy podobno zwierzęta mówiły ludzkim głosem.

Jawajczycy

Według Jawajczyków ludzkie życie składa się z 5 elementów (Cara Ciri Manusia): miłości i współczucia, porządku społecznego i rodzinnego, zasad grzeczności, języka i kultury oraz wreszcie: wojny i niepokoju.

Inkowie

Inków nazywano długouchymi, ponieważ rozciągali małżowiny specjalnymi ciężarkami. Jeśli któremuś z nich ucho się urwało, traktowano to jako zły omen, zaś samego Inka usuwano poza margines społeczny.

Ajmarowie

Dawniej grzebiąc członka społeczności cieszącego się wysokim statusem Ajmarowie składali w ofierze nie tylko liczne lamy, ale również żonę i niektóre dzieci zmarłego.

Celtyberowie

Starszyzna iberyjskich wiosek już w czasach Celtyberów składała się nie z seniorów rodów, ale z obywateli najbogatszych, to znaczy posiadających największe stada.

Starożytni Egipcjanie

Starożytne Egipcjanki często nosiły suknie odkrywające biust. To, czy ubiór sięgał do ziemi czy ledwie do kolan zależało od statusu społecznego kobiety.