Tag Archive: Strabon

Asturowie i Kantabrowie

Asturowie i Kantabrowie z górskich terenów północy Półwyspu Iberyjskiego wierzyli w boga wojny o nieznanym nam imieniu, któremu składali w ofierze kozły, konie i jeńców wojennych.

Asturowie i Kantabrowie

Według Strabona Asturowie i Kantabrowie, celtyckie plemiona z terenów dzisiejszej Hiszpanii, skazanych na śmierć strącali ze skały, a ojcobójców kamienowali z dala od osiedli ludzkich.

Asturowie i Kantabrowie

Ponoć Asturowie i Kantabrowie, Celtowie zamieszkujący w starożytności północ dzisiejszej Hiszpanii, kładli chorych przy drogach, aby otrzymać poradę od tych przechodniów, którzy przypadkiem znaliby daną chorobę.

Turdetanie

Strabon pisał o Turdetanach, że są najmądrzejszym ludem iberyjskim, potrafią pisać, a zgodnie z tradycją przekazywaną przez starszyznę ich kroniki historyczne, wiersze i prawa liczą sobie 6 tysięcy lat.

Asturowie i Kantabrowie

Asturowie i Kantabrowie często urządzali uczty podczas których tańczyli w korowodzie przy wtórze fletu lub trąbki, podskakując do góry i kucając. Rzymian dziwiło, że kobiety i mężczyźni trzymają się podczas tańca za ręce.

Asturowie i Kantabrowie

Strabon uważał, że zamieszkujący północ Półwyspu Iberyjskiego Asturowie i Kantabrowie robią kielichy z wosku. Co więcej, zaznaczył, że jest to zwyczaj łączący wszystkich Celtów.

Asturowie i Kantabrowie

Asturowie i Kantabrowie, celtyckie plemiona z terenów dzisiejszej Hiszpanii, budowali obleczone skórą łodzie, w których tylko kil był zrobiony z drewna.

Starożytni Egipcjanie

Strabon twierdził, że Egipcjanie wyciągają chorych krewnych z domów i kładą ich przy drogach, licząc, że któryś z przechodzących ludzi będzie znał daną chorobę i udzieli im odpowiednich wskazówek.

Asturowie i Kantabrowie

Strabon napisał o Asturach i Kantabrach z Hiszpanii, że myją zęby moczem, który przechowują w wielkich zbiornikach.

Asturowie i Kantabrowie

Górale asturyjscy i kantabryjscy nosili długie, rozpuszczone włosy (Strabon z niesmakiem porównuje ich do kobiet), które na polu bitwy przepasywali na skroniach, aby im nie przeszkadzały w walce.