Haratyni

Mimo, że niewolnictwo jest w Mauretani nielegalne, każdy z Haratynów potrafi jeszcze dziś wskazać swojego pana. Wynika to z tradycji, która nakazuje poprosić o zgodę na ślub nie ojca, lecz właściciela Haratynki.