Tag Archive: władza

Abelamowie

Zamieszkujący Papuę Nową Gwineę Abelamowie regulują stosunki władzy obdarowując się ziemniakami. Sposobem na pokazanie przewagi jest wręczenie komuś większej bulwy niż on może dać w zamian.

Wayuu

Struktura społeczna ludu Wayuu z pogranicza kolumbijsko-wenezuelskiego oparta jest na matriarchacie. Kobiety dominują w polityce, pełnią główne funkcje publiczne i sprawują lokalną władzę.

Kicze

Chociaż u źródeł państwa Indian Kicze leżał sojusz majowskich rodów szlacheckich, spory udział we władzy w monarchii miały także dynastie azteckich Indian Nahua. Było to więc państwo wielonarodowościowe i wielokulturowe.

Sigambrowie

Sigambrowie, Germanie z których wywodziła się dynastia Merowingów, golili na łyso konkurentów do władzy, ponieważ wierzyli, że siła człowieka drzemie w jego włosach.

Bamileke

W skład rady plemiennej Bamileke zwanej Kamveu wchodzi przywódca grupy – fon oraz jego 9 ministrów. Władca może korzystać z usług innych doradców lub mianować gubernatorów – fonte, lecz nie biorą oni udziału… Czytaj dalej

Bakairi

U Bakairi funkcje szamana nie są ograniczone do kwestii rytualnych, pełni on niezwykle ważną rolę w życiu politycznym wioski będąc poniekąd jej nieformalnym wodzem.

Bamileke

Kolejny fon, czyli przywódca plemienny Bamileke z Kamerunu, wybierany jest przez ministrów spośród dzieci obecnego fona jeszcze za życia ojca, jednak do momentu objęcia władzy jego tożsamość jest utrzymywana w sekrecie.

Ajmarowie

Mallku to ajmarskie bóstwo życia, wody spływającej z gór po wiosennych roztopach, szczytów otaczających osady w sensie geograficznym, zaś w metaforycznym – hierarchii władzy. Jego symbolem jest kondor.

Iberowie

Iberyjscy wodzowie sprawowali władzę zazwyczaj nad jednym miastem i podległym mu terytorium, chociaż bywało, że zarządzali wieloma ośrodkami. Nie zawsze rządzili samodzielnie – w wielu państewkach funkcjonowała rada starszych.

Bambara

Bambara z Mali i Burkina Faso sami siebie określają terminem Bamanan (l. mn. Bamananw), oznaczającym tych, którzy odrzucili panów. Według podań, aby uniknąć niewoli, ich przodkowie uciekli z podbitej w XIII w. przez… Czytaj dalej

Chimu

Szczególną rolę w religii państwa Chimu z terenów dzisiejszego północnego Peru, odgrywał kult władcy, manifestujący się m. in. w skomplikowanym rytuale dworskim i oddawaniu czci jego mumii.

Słowianie

Słowianie oślepiali konkurentów do tronu czyniąc ich rytualnie niezdolnymi do pełnienia władzy. Przekonanie o skuteczności tego zabiegu wywodzi się z wiary w niezwykłą moc spojrzenia, przez które można było np. czarować lub zapładniać… Czytaj dalej

Kikuju

U Kikuju z Kenii to grupy wiekowe stanowią najważniejszą instytucję polityczną i społeczną. Każdego roku inicjuje się grupę chłopców, która tworzy później grupę wiekową sprawującą władzę przez kolejnych 20-30 lat.

Mbuti

Mbuti z Demokratycznej Republiki Konga przedyskutowują problemy społeczności  i podejmują wszelkie decyzje  przy wieczornym ognisku. W tym modelu sprawowania władzy każdy jest równy, a zdanie kobiet liczy się tak samo jak mężczyzn.

Wodaabe

Wodaabe jest jednym z niewielu afrykańskich ludów, które nie mają zhierarchizowanej struktury społecznej. Na przykład ich wódz, zwany Ardo, może udzielać rad i zaleceń, ale nie rozkazów.

Majowie

Majowie grzebali swoich przodków we własnych domach pod podłogą. Jeśli grobów było dużo, formowały wzniesienie. Najsilniejszą pozycję miał więc ród, którego dom stał najwyżej, co oznaczało też, że najdłużej żyje w danym miejscu.

Kaqchikel

Stolicą gwatemalskich indian Kaqchikel, Iximche’, władało 4 ustawionych w hierarchii, ale posiadających niemal równy zakres władzy, dziedzicznych królów.