Category Archive: Nazca

Nazca

Przedstawiciele kultury Nazca z terenów dzisiejszego Peru składali swoim bóstwom różnorodne ofiary. Należały do nich m.in. spreparowane głowy, żywność, bogato zdobione tkaniny, naczynia i ceramiczne fletnie Pana zwane antarami.

Nazca

Geoglify kultury Nazca, czyli widoczne z lotu ptaka ogromne rysunki będące drogami procesyjnymi, miały formę zarówno figur geometrycznych, jak i pająków, kondorów, kolibrów, orek, małp, psów, kaktusów, kwiatów i ryb.

Nazca

Długo uważano, że przedstawiciele kultury Nazca preparowali ludzkie głowy jako trofea wojenne. Dziś wiemy, że ścinano je tubylcom. Głowy składano jako ofiary i wkładano do grobowców. To częsty motyw ikonografii Nazca.

Nazca

Ważnym elementem rytuałów w kulturze Nazca z Peru była muzyka, wykonywana na instrumentach ceramicznych, przede wszystkim niezwykle zaawansowanych technicznie fletniach Pana zwanych antarami.

Nazca

Przedstawiciele kultury Nazca budowali domy i świątynie na półkolistych tarasach wzmocnionych kamieniami. Budowle wykonywano przede wszystkich z suszonych cegieł. Część chat robiono z plecionego szkieletu obrzuconego gliną.

Nazca

Niektórzy naukowcy uważają, że ogromne naziemne rysunki kultury Nazca (geoglify) są podręcznikiem do astronomii, bowiem ich linie pokrywają się z orbitalnym ruchem gwiazd, a kontury zwierząt odzwierciedlają gwiazdozbiory.

Nazca

Naczynia wytwarzane przez przedstawicieli rozwijającej się w Peru między I a VII w n.e. kultury Nazca mają bardzo bogatą polichromię, złożoną nawet z jedenastu barw, przy jednoczesnej nieznajomości barwy niebieskiej i zielonej.

Nazca

Naczelną postacią panteonu Nazkeńczyków z terenów Peru było bóstwo o cechach ptasio-kocich. Ważną rolę odgrywały też różne ptaki i zwierzęta morskie, w szczególności zaś orka, którą przedstawiano z nożem ofiarnym i ludzką głową-trofeum.

Nazca

Ekonomia Nazca z Peru opierała się przede wszystkim na intensywnym rolnictwie. Uprawiano kukurydzę, fasolę, rośliny dyniowate, jukkę, orzeszki ziemne, chili, gujawę, lucumę i bawełnę.

Nazca

Nazca wytwarzali naczynia w kształcie ptaków, roślin, ryb i twarzy kobiet. Jeżeli forma odpowiadała kuli bogato zdobili ją motywami mitologicznymi. Najpopularniejsze było przedstawienie jaguara trzymającego ludzką głowę.

Nazca

Najciekawszym reliktem kultury Nazca z wybrzeża Peru są gigantyczne rysunki (geoglify) umieszczane na pustynnych płaskowyżach oraz zboczach gór. Najczęściej przypisuje się im funkcję dróg procesyjnych dla pielgrzymów.