Sumerowie

Sumerowie uważali, że do podziemnej krainy zmarłych zwanej Kur prowadzi siedem bram, po przekroczeniu których nie ma już powrotu.