Wakceowie

Zamieszkujące dawną Hiszpanię celtyberyjskie plemię Wakceów było ludem wybitnie rolniczym prowadzącym kolektywną gospodarkę rolną. Pomimo skupienia na agrykulturze stworzyło też kilka osiedli miejskich, np. Intercatię.