Category Archive: Asturowie i Kantabrowie

Asturowie i Kantabrowie

Asturowie i Kantabrowie z górskich terenów północy Półwyspu Iberyjskiego wierzyli w boga wojny o nieznanym nam imieniu, któremu składali w ofierze kozły, konie i jeńców wojennych.

Asturowie i Kantabrowie

Według Strabona Asturowie i Kantabrowie, celtyckie plemiona z terenów dzisiejszej Hiszpanii, skazanych na śmierć strącali ze skały, a ojcobójców kamienowali z dala od osiedli ludzkich.

Asturowie i Kantabrowie

Ponoć Asturowie i Kantabrowie, Celtowie zamieszkujący w starożytności północ dzisiejszej Hiszpanii, kładli chorych przy drogach, aby otrzymać poradę od tych przechodniów, którzy przypadkiem znaliby daną chorobę.

Asturowie i Kantabrowie

Nazwa jednego z plemion kantabryjskich brzmi Organomeskoni i pochodzi z języka celtyckiego w którym oznacza „ci, którzy się upijają mordowaniem”.

Asturowie i Kantabrowie

Asturowie i Kantabrowie często urządzali uczty podczas których tańczyli w korowodzie przy wtórze fletu lub trąbki, podskakując do góry i kucając. Rzymian dziwiło, że kobiety i mężczyźni trzymają się podczas tańca za ręce.

Asturowie i Kantabrowie

Strabon uważał, że zamieszkujący północ Półwyspu Iberyjskiego Asturowie i Kantabrowie robią kielichy z wosku. Co więcej, zaznaczył, że jest to zwyczaj łączący wszystkich Celtów.

Asturowie i Kantabrowie

Asturowie i Kantabrowie, celtyckie plemiona z terenów dzisiejszej Hiszpanii, budowali obleczone skórą łodzie, w których tylko kil był zrobiony z drewna.

Asturowie i Kantabrowie

U celtyckich plemion Asturów i Kantabrów z północy Półwyspu Iberyjskiego ziemia stanowiła wspólną własność wioski i tak też, to znaczy kolektywnie, była wyprawiana.

Asturowie i Kantabrowie

Strabon napisał o Asturach i Kantabrach z Hiszpanii, że myją zęby moczem, który przechowują w wielkich zbiornikach.

Asturowie i Kantabrowie

Podstawą egzystencji Asturów i Kantabrów była hodowla bydła. Uprawiano jęczmień i len, ale agrykultura nie stała na wysokim poziomie. Stąd częste wypady łupieżcze na tereny sąsiednich Wakceów.

Asturowie i Kantabrowie

Asturyjscy i Kantabryjscy górale z terenów dzisiejszej Hiszpanii uprawiali wiele różnych sportów. Urządzali zawody lekkozbrojnych, ciężkozbrojnych i jazdy konnej, w tym zapasy na pięści, biegi, rzuty pociskami i walki drużynowe.

Asturowie i Kantabrowie

Górale asturyjscy i kantabryjscy nosili długie, rozpuszczone włosy (Strabon z niesmakiem porównuje ich do kobiet), które na polu bitwy przepasywali na skroniach, aby im nie przeszkadzały w walce.

Asturowie i Kantabrowie

Według Strabona Asturowie i Kantabrowie wytwarzali z rośliny podobnej do selera truciznę, która zabija szybko i bez bólu. Nosili ją zawsze przy sobie, aby móc zażyć, gdy dostaną się w ręce wrogów.

Asturowie i Kantabrowie

Większość badaczy skłania się dziś ku przypuszczeniu, że termin Asturowie był tylko konwencjonalizmem używanym przez Rzymian, a kultura rzekomych plemion asturyjskich niczym nie różniła się od kultury Kantabrów.