Komiacy

Wierzenia zamieszkujących Rosję Komiaków są silnie związane z wodą. Mają oni nie tylko dwóch bogów rzek – Vasę i Kul’a (Omöl’a), ale również bóstwo patronujące łaźniom – Pyvsyan’sa i domowej łazience – Olysya.

Komiacy34